Technologie

Nové technologie nemusí být pro každého a ne každý je nutně potřebuje. Na internetu se nacházejí i velmi staré weby, jejichž provozovatelé stojí před volbou, zda v nich mají pokračovat, nebo ne. U jednodušších stránek je často možné provést takové úpravy, aby mohly běžet na novějších platformách. U složitějších lze provádět dílčí úpravy na původní technologii, nebo takový projekt přepsat od začátku. Záleží vždy na konkrétním případu a na dohodě.

Mohu Vám pomoci, pokud Váš projekt běží na těchto technologiích: